Rada Planów Materialnych

Rada Planów Materialnych czyli Kosyliumatus składa się z 210 Konsyliatusów (30 humanoidów z każdego planu) podejmują oni decyzje dotyczące pierścienia- ich głos liczy się jako jeden.

Obradami zarządza Arcysyliatus (obecnie jest to elf Harmir Black), funkcje Arcysyliatusa pełni się do śmierci, Arcysyliatus składa pomysły Konsyliatusów do głosowania. Głos Arcysyliatusa liczy sie jak 50 głosów Konsyliatusów.

Dodatkowo

Sanktuarium ma Swojego „Obserwatora” Lexane (Złotą Smoczyce)- nie ma prawa głosu

Targowisko ma Swojego Obserwatora Lokiego Złoty Miedziak (Gnom)- nie ma prawa głosu

Rada Planów Materialnych

Sanktuarium kalimus